Realised projects

Scientific Grants

NCN – OPUS

Ciecze w stanie krytycznym pod ciśnieniem: nie rozwiązane problemy i nowe wyzwania

NCN – OPUS

Lactotechnology as a response to the special nutritional needs of prematurely born children.

MNiSW

Integrated system for functionalization and characterization of glasses, ceramics and soft matter under high hydrostatic pressure: PressLab

NCN – POLONEZ

Pressure Treated Glasses for Increased Thermal Conductivity – FINISHED

NCN – PRELUDIUM

Lactotechnology as a response to the special nutritional needs of prematurely born children.

NCN – ETIUDA

Wpływ nanocząstek na dynamikę oraz strukturę fazową ciekłych kryształów poddanych zmianom temperatury i ciśnienia

NCN – SHENG

Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości

NCN – OPUS

The influence of high pressure and profiled strong electric fields on microbiological, biophysical and thermodynamic properties of model biosystems and foods

NCBiR

Lactotechnology as a response to the special nutritional needs of prematurely born children.

NCN – OPUS

Lactotechnology as a response to the special nutritional needs of prematurely born children.

Industrial cooperation

Corning Glass Inc. USA

R&D on innovative silicate and oxide glasses under extreme pressures and temperatures – FINISHED

View more

Maspex – Agros S.A.

New generation of fresh humuses and fruit juices without chemical preservatives and thermal pasteurization

View more

Sante Sp. z o.o.

New generation of fresh humuses and fruit juices without chemical preservatives and thermal pasteurization – FINISHED

View more

Bolesławiec Ceramics

xxx

View more

Let’s build something great together.